Barns tidiga språkutveckling - Pedagogisk vägledning | Gleerups

Barns tidiga språkutveckling - Pedagogisk vägledning

Bok
295 kr
exklusive moms

Det pedagogiska arbetet med barns begreppsbildning och språkutveckling har sedan lång tid tillbaka en stark förankring inom förskola, förskoleklass och skolår 1. Övningarna i denna bok har lagts upp enligt läroplanernas intentioner och de ska ses som exempel på hur man medvetet och strukturerat kan stärka barns språkliga medvetenhet. Övningarna i boken lämpar sig även för SvA undervisning då de syftar till att på ett lekfullt sätt lotsa barnen in i språkets fantastiska värld. Förhoppningsvis kan övningarna också stimulera läsarens egen fantasi och variationsförmåga.
I boken ingår bedömningsunderlag för varje moment. Underlagen får fritt kopieras.

 

  • Artikelnr: 40679536
  • Sidor: 64
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012