Utkik 7-9 Samhällskunskap Lärarwebb Individlicens 12 mån | Gleerups

Utkik 7-9 Samhällskunskap Lärarwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
295 kr
exklusive moms

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9. Innehållet är framtaget utifrån Lgr 11 och är till viss del en vidareutveckling av Punkt SO. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb. Utkik finns också som interaktiva elev- och lärarböcker.

Utkik Samhällskunskap Lärarwebb är lärarens komplement till den tryckta boken Utkik Samhällskunskap. Den innehåller, förutom allt som finns på elevwebben, planeringstips och förslag på uppgifter av olika slag, kommentarer till bokens alla Fördjupning & Metod-uppgifter samt underlag som underlättar vid bedömning.

Utkik Samhällskunskap passar dig som:

  • söker material som är framtaget utifrån Lgr 11
  • vill ha ett material som hjälper eleverna att lyfta in verkligheten i samhällskunskapen
  • vill individanpassa undervisningen och ge varje elev det stöd och de utmaningar han eller hon behöver

Du som lärare behöver en egen licens till lärarwebben för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever.

Författare till Utkik Samhällskunskap är Anna Holmlin-Nilsson, Monika Linder, Christina Friborg och Henrik Isaksson – alla i Stockholm.

  • Artikelnr: 40680839

Produkter i serien