Utkik 7-9 Geografi Elevwebb Individlicens 12 mån | Gleerups

Utkik 7-9 Geografi Elevwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
30 kr
exklusive moms

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9. Innehållet är framtaget utifrån Lgr 11 och är till viss del en vidareutveckling av Punkt SO. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb. Utkik finns också som interaktiva elev- och lärarböcker.

Utkik Geografi Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Utkik Geografi. Elevwebben innehåller sammanfattande genomgångsfilmer till alla kapitel. Dessa filmer kan användas både som ingång till kapitlet och som repetition. Till kapitlen finns också Kommer du ihåg- och ordkunskapsfrågor samt förklarande genomgångar av till exempel modeller och diagram. Elevwebben innehåller också konturkartor.

Utkik Geografi passar dig som:

  • söker material som är framtaget utifrån Lgr 11
  • vill ha ett material som hjälper eleverna att se sambandet mellan människa, natur och samhälle
  • vill individanpassa undervisningen och ge varje elev det stöd och de utmaningar han eller hon behöver

Författare till materialet på Utkik Geografi Elevwebb är Bo Andersson, Västervik.

  • Artikelnr: 40680846

Produkter i serien