Erkännande - utmaningar för professioner | Gleerups

Erkännande - utmaningar för professioner

Bok
182 kr
exklusive moms

Hur kan behovet av erkännande tas tillvara ur ett professionsetiskt perspektiv? Hur kan man exempelvis sträva efter rättvisa och jämlikhet och samtidigt ge erkännande åt och respektera det unika i varje enskilt fall? I den här boken visar författarna hur erkännande kan kopplas till välfärdsstatens professionsutövning. Utifrån debatten mellan filosoferna Axel Honneth och Nancy Fraser och med exempel från nordisk forskning, diskuterar författarna begreppet i relation till ämnen som likabehandling, mångfald, diskriminering, erfarenhet och evidens.

Karen-Sofie Pettersen är dr. polit. och senior forskare vid Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i Norge, och Eva Simonsen är professor, dr. scient. och FoU-koordinator i Statped sørøst, Norge.

  • Artikelnr: 40681416
  • Sidor: 152
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2013