Arena Internationell ekonomi | Gleerups

Arena Internationell ekonomi

Bok
399 kr
exklusive moms

Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel.

Arena – Internationell ekonomi innehåller sexton teman:
Vad är internationell ekonomi?
Medeltidens ekonomiska liv
1500-talet – Europa upptäcker världen
1600-talet – Nederländernas storhetstid
1700-talet – Storbritannien tar ledningen
1800-talet – Den industriella revolutionen
1900-talet – Världskrig och tillväxt
Handelsteorier
Protektionism
Valutor och valutahandel
WTO
Finansmarknader och finanskriser
EU och Euron
Utvecklingsekonomi
Negativa effekter i spåren av internationell ekonomi
Affärskulturer

Läromedlet är avsett för gymnasiekursen Internationell ekonomi och riktar sig till elever som läser på något av de studieförberedande programmen. Här finns basen till din undervisning – texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor. I läromedlets första del skildras den internationella ekonomins framväxt samt hur grunden till dagens globaliserade ekonomi lagts. Faktarutor med exempel och modeller ger konkretion. Den andra delen är tematisk. Här diskuteras till exempel hur valutor och handel är kopplade till varandra, vilka de stora aktörerna i dagens ekonomi är samt affärskulturer, utvecklingsfrågor och miljöpåverkan. 

Arena – Internationell ekonomi i korthet:
• anpassad efter gymnasiekurserna Internationell ekonomi och riktar sig till elever som läser på något av de studieförberedande programmen
• texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor
• faktarutor med exempel och modeller ger konkretion

  • Artikelnr: 40682093
  • Sidor: 272
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2013

Produkter i serien