Arena Internationella relationer | Gleerups

Arena Internationella relationer

Bok
329 kr
exklusive moms

Detta är en helt nyskriven bok för 100-poängskursen Internationella relationer. Boken tar avstamp i de aktörer som är verksamma på den internationella arenan. Sedan följer en historisk genomgång kring hur de internationella relationerna har utvecklats. Tredje delen är av mer teoretisk karaktär och beskriver olika statsvetenskapliga perspektiv som på olika sätt belyser och diskuterar internationell politik. Den avslutande delen behandlar svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Framställningen levandegörs med diagram, kartor och fotografier, liksom med många exempel på aktuella frågeställningar i internationell politik.

Arena Internationella relationer passar dig som vill arbeta med ett läromedel som bjuder in till diskussioner, och som gillar fördjupande frågeställningar och uppgifter.

  • Artikelnr: 40682109
  • Sidor: 216
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2014

Produkter i serien