FT-Test G-block Webb elevlicens 18 mån | Gleerups

FT-Test G-block Webb elevlicens 18 mån

Av 2012
Digital produkt
149 kr
exklusive moms

FT Test G-Block är ett webbaserat test-diagnosverktyg för gymnasiekurserna:

  • Personbilsteknik introduktion
  • Reparationer av personbilar och lätta transportfordon

Beställs fler än 24 elevlicenser, kontakta kundservice för pris.

FT Test G-Block innehåller ett test per övning/uppdrag i Prestanda G-Block GY11. Efter att eleven besvarat en fråga rättas den och eleven får direkt en feedback (återkoppling) på sitt svar. Efter fullgjort test ser eleven andel poäng i förhållande till maxpoäng. Eleven kan också efter att ha gjort testet gå genom sina svar.

FT Test kan användas i olika syften. Det kan användas som ett test-diagnosverktyg, men även som ett extra övningsmaterial där den feedback eleven får gör det till ett effektivt lärverktyg. Fotech kan användas på skolan eller hemma. Eftersom FT Test G-Block  består av deltester knutna till alla uppdrag i G-Block GY11 kan testerna användas som en självdiagnos efter varje avklarad övning.

I en rapportfunktion kan du se varje eleves resultat och tidpunkten då testet görs. Eleven har en egen rapportfunktion som hittas i innehållsförteckningen under "Mina resultat".

  • Artikelnr: 40682437

Produkter i serien