Formula 8 2:a uppl Lgr 11 | Gleerups

Formula 8 2:a uppl Lgr 11

Bok
225 kr
exklusive moms

Formula 8 Lgr 11 är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 8. Det är en omarbetning av den tidigare Formula 8-boken för anpassning till den nya kursplanen. Kapitelstrukturen är delvis omgjord genom att det gemensamma spåret (G-spåret) delats upp i två delar med var sin efterföljande diagnos för att få tätare avstämningar. Nytt är också att det gemensamma spåret fått en särskild sida med problemlösningsuppgifter så att eleverna bättre kan utveckla sin förmåga att lösa problem och använda ett problemlösande förhållningssätt. Vidare har i kapitlet införts en avslutande kapiteldiagnos, reptetionsuppgifter och "Något extra" som ebjuder utmanande uppgifter för de elever som behärskar kapitlets innehåll. Facit finns sist i boken.

I Formula 8 Lgr 11 har tillkommit ett avslutande kapitel som innehåller blandade provuppgifter med tydlig koppling till bokens övriga kapitel. Provuppgifterna är hämtade från tidigare nationella prov i matematik och från TIMMS, ett internationellt test av matematikkunskaper.

Formula 8 Lgr 11 passar dig som:

  • söker en målrelaterad matematikbok som lever upp till den nya kursplanen och som förbereder eleverna för de nationella proven
  • vill att eleverna blir aktivt medvetna om mönster och samband i matematiken
  • vill att eleverna ska arbeta praktiskt med matematiken i laborativa övningar
  • söker ett material som hjälper till att driva utvecklande, matematiska samtal i klassen
  • vill individanpassa undervisningen, och som hjälper till att ge varje elev exakt de utmaningar och den extra träning han/hon behöver

Författare är Gert Mårtensson med mångårig erfarenhet från olika grundskolor i Malmö, Bo Sjöström som arbetat med matematik och lärande vid Malmö högskola och Petra Svensson, matematiklärare på Rosengårdsskolan i Malmö.  

  • Artikelnr: 40682444
  • Sidor: 344
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2013

Produkter i serien