Gleerups svenska 7-9, digital, elevlic, 12 mån | Gleerups

Gleerups svenska 7-9, digital, elevlic, 12 mån

Digital produkt
99 kr
exklusive moms

Gleerups svenska 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Portal.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Här finns litteratur- och språkhistoria samt grann- och minoritetsspråk. Texten är både lättillgänglig och utmanande med lite svårare ord och begrepp. Det finns även ett stort antal kompletterande texter, som återberättade skönlitterära klassiker och olika exempel på sakprosatexter.

Interaktivt och multimodalt
Till varje avsnitt finns genomgångsfilmer som kan användas parallellt med texten för att ge eleverna förförståelse eller som repetition. De är en bra hjälp för elever som är i behov av särskilt stöd.

Tester och övningar
Eleverna arbetar på egen hand med självrättande övningar, snabbkoll-frågor och språkriktighetsövningar. I resultatvisningen kan du följa upp resultaten av övningarna.

Lärarstöd
Lärarmaterial med planeringstips, lektionsförslag, och rikligt med förslag på lärarintroducerade uppgifter. Här finns också en avdelning för svenska som andraspråk.

Personlig lärupplevelse
Stöd för smart studieteknik som ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Täcker kursplanens alla delar och det centrala innehållet där du som lärare har stor flexibilitet att lägga upp undervisningen på det sätt som passar dig och dina elever. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med en eller flera elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Svenska som andraspråk
För elever som har svenska som andraspråk finns ett särskilt avsnitt med kompletterande texter och ett stort antal självrättande övningar som bland annat tränar vardagsspråk och ordföljd.

  • Artikelnr: 40682642

Produkter i serien