Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom | Gleerups

Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom

Bok
161 kr
exklusive moms

Vid en demenssjukdom påverkas själva grunden för självkänslan. Nio av tio personer med demenssjukdom uppvisar symtom på illabefinnande under sjukdomsförloppet. Uttryckssätten kan variera, men de har två saker gemensamt: de orsakar stort lidande för personen med demenssjukdom och är ofta särskilt svåra att möta för vårdpersonal och närstående.

Med stöd i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av demenssjuka presenterar författaren här, steg för steg, en strukturerad arbetsmetod som innebär att vårdpersonalen kan erbjuda specifik omvårdnad, baserad på en medvetenhet om olika människors behov. Arbetsmetoden fokuserar på hur personen med demenssjukdom vill ha det för att må väl, i stället för att utgå ifrån problematiska situationer i vardagen.

Boken innehåller även en beskrivning av de vanligaste demenssjukdomarna, hur särskilda boenden är organiserade och hur dessa påverkar omvårdnadens kvalitet samt möjligheter till lärande och utveckling för de yrkeskategorier som arbetar inom demensvården.

Kerstin Ring är leg. sjuksköterska och verksam vid Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus.

  • Artikelnr: 40682888
  • Sidor: 136
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2013