Prima Matematik Bedömning | Gleerups

Prima Matematik Bedömning

Bok
275 kr
exklusive moms

Prima Matematik Bedömning – från pedagogisk planering till bedömning, är en metodbok i matematik. Boken vänder sig till dig som arbetar i de tidiga skolåren.

Prima Matematik Bedömning är en metodbok som ger tips och konkreta råd för ett strukturerat arbetssätt kring formativ bedömning i matematik. Med utgångspunkt i aktuell forskning och styrdokumenten ger boken dig förslag på hur du gör en pedagogisk planering utifrån läroplanen och ditt läromedel. Du får också konkreta tips på aktiviteter som främjar kommunikation och formativ bedömning samt förhållningssätt och aktiviteter som du kan använda i klassrummet för att förbättra undervisningens kvalitet och stärka elevernas lärande.
Författaren ger dig även förslag på en metod som du kan använda för att arbeta fram egna matriser tillsammans med eleverna i klassen eller i lärarlaget.

Du får också ett antal kopieringsunderlag, ett planeringsverktyg att använda för den pedagogiska planeringen och samt några färdiga matriser för arbetet med målen i matematik. Prima Matematik Bedömning kan du använda även om du inte arbetar med Prima Matematik.

Prima Matematik Bedömning passar för dig som:

  • Vill få inspiration och konkreta råd längs vägen, från pedagogisk planering till bedömning
  • Vill få tips och konkreta råd i hur man arbetar fram matriser
  • Ser formativ bedömning som en viktig del av bedömningen

Författare till Prima Matematik Bedömning är Åsa Brorsson. Åsa Brorsson är matematikutvecklare och lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik. Åsa arbetar på Hagenskolan i Göteborg.

 

 


 

  • Artikelnr: 40682895
  • Sidor: 88
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2013

Produkter i serien

Prima matematik för F-3

Prima matematik – kommunikation och målfokus

Prima matematik är ett av Sveriges mest populära läromedel i matematik för lågstadiet! Här får eleverna utveckla sina matematiska förmågor och blir medvetna om sin egen kunskapsutveckling. Kommunikationen står i centrum och det blir tydligt för eleverna vad de ska lära sig.
Mer om serien