Corda 2 2:a uppl | Gleerups

Corda 2 2:a uppl

Av Ragnar Danielsson; Gert Gabrielsson; Bengt Löfstrand
Bok
359 kr
exklusive moms

Corda 1-3 är ett läromedel i matematik för ungdomar som behöver repetera grundskolans kurs (Lgr11) och vuxna som studerar enligt kursplanen för Komvux på grundläggande nivå (VUX 2012). Corda kan med fördel också användas av elever i gymnasiesärskolan.
I serien finns tre böcker:

Corda 1 och Corda 2 ger tillsammans underlag för minst betyget E i matematik enligt grundskolans kursplan och motsvarande kursplan för komvux. Corda 3 är främst avsedd för studerande som förbereder sig för fortsatta studier på högskoleförberedande gymnasieutbildningar och siktar på ett högre betyg än E.

Corda 2 motsvarar det centrala innehållet för årskurs 9 och behandlar:

 • fördjupad taluppfattning av hela tal, rationella tal, tal i potensform och tal i procentform
 • problemlösning med och utan räknare
 • procentberäkning med förändringsfaktor
 • omkrets, area och volym för vanliga geometriska objekt och tillämpningar med skala
 • variabelbegreppet, ekvationer, linjära samband och tillämningar med formler i vardagslivet
 • olika typer av diagram, lägesmått i statistiken
 • sannolikheter och enkla tillämpningar med kombinatorik

Corda 2 är fylld med tillämpningar från vardagen och samhället runt omkring oss. Den är skriven på ett språk som syftar till att utveckla elevens förmåga till kommunikation och resonemang. På webben finns mer material för lärare och elever. Läs mer på https://www.gleerups.se/digitala-laromedel

 • Artikelnr: 40683342
 • Sidor: 296
 • Upplaga: 2
 • Utgivningsår: 2013

Produkter i serien