Perspektiv på historien 2-3 Kommentarer till uppg o övn | Gleerups

Perspektiv på historien 2-3 Kommentarer till uppg o övn

Bok
299 kr
exklusive moms

Perspektiv på historien 2-3 Kommentarer till uppg o  övn

I Perspektiv på historien-serien böcker finns det mellan varje kapitel flera större övningar som bygger på dokument, som författarna tagit fram tillsammans med arkivpedagoger. Häftet ger utförliga kommentarer av bokens författare till hur man kan arbeta med och svara på frågorna som ställs till övningarnas bilder och texter.

Perspektiv på historien är en komplett läromedelsserie för undervisningen i historia på gymnasiet enligt kurserna i Gy2011. Serien har böcker för kurserna 1a1 (50p), 1b och 2-3.

  • Artikelnr: 40683434
  • Sidor: 124
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2013

Produkter i serien