Språkgalleriet Läsa skönlitteratur 4-6 | Gleerups

Språkgalleriet Läsa skönlitteratur 4-6

Bok
478 kr
exklusive moms

Språkgalleriet är ett flexibelt material som ger eleverna goda möjligheter att utveckla sitt
språk. Materialet är utvecklat med Lgr 11 och kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk som underlag.  I serien finns kopieringsmaterial och arbetsböcker som kan kombineras på olika sätt så att uppgifterna passar dina elever och din undervisning. Alla delar i Språkgalleriet är fristående.

Läsa skönlitteratur 1 och 2 är ett arbetsmaterial som syftar både till att främja lusten att läsa och utveckla läsförståelsen på djupet och är ett stöd för lärare som vill arbeta med utgångspunkt i skönlitteratur. Det innehåller färdiga arbetsblad och inspiration till hur man kan arbeta med den skönlitteratur klassen väljer. Materialet är utformat för att kunna användas både vid enskild och vid gemensam läsning. Övningarna arbetar medvetet med bland annat högläsning, återberättande och textförståelse och är ett stöd för både lärare och elever. Genom att utveckla lässtrategier och arbeta med skönlitteratur på djupet ges eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja strukturer i texter och förstå dess budskap.

Läsa skönlitteratur 2 rekommenderas för årskurs 4-6. Stor vikt läggs vid att koppla läsningen till elevens egna erfarenheter och att lyfta fram elevens egna tankar kring det lästa.

Mirja Johansson är författare till Läsa Skönlitteratur 2. Hon har också skrivit andra delar av Språkgalleriet. Mirja har en bakgrund som grundskollärare och har arbetat i årskurs 3-6 i 10 år.

  • Artikelnr: 40685704
  • Sidor: 104
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2013

Produkter i serien