Prima Svenska 1 Lärarwebb Individlicens 12 mån | Gleerups

Prima Svenska 1 Lärarwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
225 kr
exklusive moms

Prima Svenska är Gleerups läromedelsserie i svenska för låg- och mellanstadiet. En välfylld basbok, en loggbok med nya möjligheter för individuell språkutveckling och dokumentation och en lärarwebb där du kan lägga upp din undervisning och inspireras av lektionsplaneringar och idéer ger dig och dina elever en trygg grund i svenska. Självklart utifrån Lgr 11 och aktuell språkforskning.

Prima Svenska passar dig som:

  • söker ett basläromedel med digitala komponenter
  • vill ha omfattande lärarmaterial
  • vill ha innehåll utifrån Lgr 11 och hjälp med bedömning

Prima Svenska, Lärarwebb 1 är lärarens komplement till den tryckta boken Prima svenska 1 Basbok. Lärarwebben innehåller allt som finns i elevwebben, men ger dig dessutom det stöd du behöver i form av lektionsplaneringar. Du kan lätt skapa dina egna planeringar utifrån innehållet i Prima Svenska Lärarwebb och dessutom lägga till eget innehåll i det unika planeringsverktyget.

Här finns också förslag på filmer från UR, många användbara kopieringsunderlag och lathundar samt fristående bokstavsträning och pdf:er på textnivå ett ur basboken för utskrift. Författarna presenterar kunskapssynen och innehållet i Prima svenska och Ann-Marie Körling har skrivit ett inspirerande förord. Du som lärare behöver en egen licens på lärarwebben för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever.

Författaren Richard Hultén har lång erfarenhet både som lärare och läromedelsförfattare. Han vet vad som fungerar i klassrummet och hur man omsätter de tankarna i ett läromedel.

  • Artikelnr: 40685940

Produkter i serien

Prima SVENSKA FÖR F-6

Prima svenska - gör alla till stjärnor!

Prima svenska är en läromedelsserie för låg- och mellanstadiet skapad utifrån aktuell språkforskning och Lgr 11. För varje årskurs finns en inspirerande basbok, en personlig loggbok och en hjälpsam lärarwebb som ger förutsättningar för en varierad och flexibel svenskundervisning.
Mer om serien