Yrkeskunskap Gods- och persontransporter Instud uppg | Gleerups

Yrkeskunskap Gods- och persontransporter Instud uppg

Av David Lundgren, Sven Larsson, Anders Ohlson
Bok
219 kr
exklusive moms

Yrkeskunskap Gods- och persontransporter Instud uppg

Yrkeskunskap Gods- och persontransporter ger gedigen grund för fordons- och transportprogrammets inriktning transportteknik. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, uppföljningsverktyg samt digitalt läromedel.

Yrkeskunskap Gods- och persontransporter innehåller 13 teman:
Yrkestrafik
Hälsa – Ergonomi – Risker
Kundrelationer och kvalitetsbegrepp
Arbetstider
Fraktsedeln, vikt- och volymberäkning
Gränsöverskridande trafik
Lastsäkring och passagerarsäkerhet
Sparsam körning
Farligt gods
Kartor och informationssystem
Bärighet, dimensioner och dispenstransporter
Agerande i kris
Fordonet

Yrkeskunskap Gods-och persontransporter instuderingsuppgifter innehåller instuderingsuppgifter till faktaboken.

  • Artikelnr: 40686053
  • Sidor: 146
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2013

Produkter i serien