Lex Rätten och samhället Lärarwebb | Gleerups

Lex Rätten och samhället Lärarwebb

Digital produkt
249 kr
exklusive moms

Lex Rätten och samhället Lärarwebb

Lex-serien är utvecklad för Gy 2011:s ämnesplan i juridik. I Lex förenas teori med praktik; faktaböckerna innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor.

Läromedlet Lex Rätten och samhället tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som den ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål. Vidare behandlar den straffrättens grundläggande frågor om bland annat vad som utgör ett brott och vilka de rättsliga konsekvenserna kan bli för den som begår ett brott. Boken behandlar också Europarätt och tar upp det internationella skyddet för mänskliga rättigheter.

På denna lärarwebb till Lex Rätten och samhälllet  finner du facit, PowerPoint, Ord och begrepp, Rättsfall, rättegångsspel, kompletterande övningsuppgifteroch mycket annat.

Lex passar dig som vill ha:

  • ett läromedel som ger teoretisk kunskap och praktisk träning
  • en läromedelsserie som täcker in alla tre delarna
  • ett läromedel skrivet av erfarna och verksamma jurister

Lex-serien är författad av: Eva Lundberg, som är gymnasielektor och som var Skolverkets ämnesexpert i juridik vid reformen Gy11. Mikael Pauli, som är hovrättsassessor (yngre domare) och som för närvarande är verksam i Marknadsdomstolen. Erik Öman, som är jurist och civilekonom, och som arbetar vid Riksgälden. Alla tre har en gedigen erfarenhet av undervisning.

  • Artikelnr: 40686145

Produkter i serien