Övningsbok för handelsrättslig fortsättningskurs | Gleerups

Övningsbok för handelsrättslig fortsättningskurs

Bok
173 kr
exklusive moms

Ett bra hjälpmedel vid inläsning av juridiska ämnesområden är att ge sig i kast med konkreta rättsliga problemställningar. Den här boken innehåller övningsfrågor med svarsförslag till ämnesområdena associationsrätt, obestånd/konkurs, sakrätt, fordringsrätt och förmögenhetsbrott. En hel del av frågeställningarna är typsituationer som hämtats från författarens arbete som affärsjurist.

Avsikten med denna bok är att vara ett inlärningsstöd för dig som läser en handelsrättslig fortsättningskurs. För auktorisation som revisor krävs till exempel (bland annat) att man har genomgått en ekonomutbildning som innehåller en termin handelsrättsliga högskolestudier. Övningsfrågornas inriktning mot associationsrätt, konkurslagstiftning och obeståndsrätt samt förmögenhetsbrott gör att boken kan användas såväl i handelsrättslig fortsättningskurs och liknande kurser inom ramen för ekonomutbildning som i annan vidareutbildning inom dessa rättsområden.

Håkan Hallbäck har tidigare arbetat som advokat med inriktning mot konkursförvaltning och affärsjuridik, och är numera verksam som lärare i handelsrätt vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.

  • Artikelnr: 40687289
  • Sidor: 148
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2014