En människa, tusen världar | Gleerups

En människa, tusen världar

Bok
299 kr
exklusive moms

En människa, tusen världar är ett läromedel för kursen religionskunskap 1 för högskoleförberedande program. Det är ett material som lyfter diskussionen, livsfrågorna och samtiden. Som pekar på mångfalden, ökar förståelsen och fördjupar kunskaperna. Ett modernt läromedel, förankrat i omvärlden och nutiden. Människan är en enda, men världarna är tusen.

En människa, tusen världar innehåller nio teman:
Inledning
Etik och moral
Religion och vetenskap
Judendom
Kristendom
Islam
Hinduism
Buddhism
Livets faser

Människosynen står i centrum, liksom identitets- och samtidsfrågor. Läromedlet beskriver relationen mellan tro och vetenskap ur ett historiskt och nutida perspektiv. De etiska modellerna presenteras, problematiseras och tillämpas på religiösa och icke-religiösa livsåskådningar. Författaren beskriver världsreligionerna utifrån historia, trosföreställningar och samhälle, och gör jämförelser. Varje kapitel kopplar an till det centrala innehållet i kursen och både du och dina och elever kan tydligt se vad som tränas och vilka kunskapskrav som behandlas i varje del.

En människa, tusen världar i korthet:

• ett nyskrivet, modernt läromedel för Religionskunskap 1
• fokusering på samtidsfrågor, människosyn och identitet
• ett läromedel som kopplar genomgångar och övningar till kursens centrala innehåll
• material som täcker in hela kursinnehållet

  • Artikelnr: 40687470
  • Sidor: 336
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2015

Produkter i serien