Bilderboken i skolan - metodbok för lärare | Gleerups

Bilderboken i skolan - metodbok för lärare

Bok
295 kr
exklusive moms

På Manhattan New School (MNS) i New York har man länge lagt vikt vid litteraturens betydelse för framgång i skolan. Litteraturläsandet har en självklar plats genom hela skoltiden. Varje år fokuserar elevgruppen, 8-10 veckor, på en genre i taget utöver det ordinarie bokläsandet.

Bilderboken i skolan är en metodbok för skolår 2 som visar på MNS:s sätt att arbeta, och är utformad utifrån målen i Lgr 11. Varje veckas arbete är planerat dag för dag och är uppdelat i områden. Målet är att alla barn ska göra en bilderbok och att de ska bli en läsande generation.

  • Strukturerat innehåll med en tydlig lektionsplanering
  • Konkreta tips på skönlitterära böcker
  • Varierade lektioner (högläsning, eget arbete, parövningar, grupparbete)
  • Bilden vävs naturligt in i svenskundervisningen


Ann-Mari Ohlsson har arbetat som speciallärare större delen av sitt yrkessamma liv. På fritiden är hon en bokmal och har alltid sett sitt arbete som en utmaning att få barn läsintresserade. Att använda skönlitterära böcker i skolan gör att man lättare når detta mål. Ann-Mari fick 2009 ett kulturpris på bokmässan i Göteborg för sitt fina arbete med läsfrämjande åtgärder.

 

  • Artikelnr: 40688279
  • Sidor: 64
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2014