Den svenska väljaren 2014 | Gleerups

Den svenska väljaren 2014

Bok
232 kr
exklusive moms

I en representativ demokrati är allmänna val viktiga. Därför är väljarbeteende ett centralt statsvetenskapligt forskningsområde. I den här boken presenteras en väljarstudie som ger en grundläggande introduktion till forskning om politiskt beteende. Den svenska väljaren 2014 analyserar hur och varför väljarna röstade som de gjorde i riksdagsvalet 2014. Analyserna visar på omfattande och betydande förändringar i svensk politik. I boken framträder bilden av ett nytt politiskt landskap i Sverige.

Författaren relaterar också studiens resultat till den internationella forskningsfronten och läsaren får därmed en inblick i såväl nya som klassiska teorier om politiskt beteende. Med hjälp av enkel statistik får läsarna kunskap om medborgarnas agerande i allmänna val. Boken är främst avsedd för studerande vid universitetens och högskolornas introducerande kurser i statsvetenskap.

Bokens författare undervisar bland annat om politiskt beteende och leder Surveyinstitutet vid sitt lärosäte. Hagevi har skrivit flera böcker om politiskt beteende och inom detta ämne publicerat vetenskapliga artiklar i bland annat West European Politics, Journal for the Scientific Study of Religion och International Review of Sociology.

Magnus Hagevi är docent i statsvetenskap och universitetslektor vid Linnéuniversitetet.

  • Artikelnr: 40688309
  • Sidor: 208
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2015