Happy Year 3 Lärarwebb Individlicens 12 mån | Gleerups

Happy Year 3 Lärarwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
20 kr
exklusive moms

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C-nivåer. Alla i klassen arbetar med A-nivån och sedan individualiseras arbetet i klassen utifrån kunskap och intresse.

Happy Year 3 elevwebb är elevens komplement till de tryckta böckerna Happy Year 3 Textbook och Workbook. Webben ger möjlighet till ytterligare individualisering och variation med interaktiva övningar. Övningarna i webben ger ännu ett sätt att träna och befästa det som finns i Textbook och Workbook. I elevwebben finns alla texter och Listening Activity inlästa, samt facit till Workbook.

Du som lärare behöver en lärarlicens för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever.

Happy i korthet:

  • ett läromedel som följer Lgr11 och hjälper eleverna att nå kunskapsmålen
  • ett individanpassat material som ger varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver
  • engagerande texter som väcker läslust hos eleverna
  • innehåller målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför


 

  • Artikelnr: 40688422

Produkter i serien