Prima Matematik 1 Extrabok 2:a uppl | Gleerups

Prima Matematik 1 Extrabok 2:a uppl

Bok
77 kr
exklusive moms

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3 som är målinriktat med tydlig förankring i Lgr 11. Med Prima Matematik arbetar eleverna med uppgifter av olika karaktär, vilket ger eleverna förutsättningar för att utveckla olika matematiska förmågor.

I Extrabok 1 möter eleverna uppgifter liknande dem i Grundbok 1A och Grundbok 1B. Innehållet i extraboken betonar, precis som grundböckerna, uppdelning av tal, arbete med likhetstecken, öppna utsagor och förståelse för de olika räknesätten via räknehändelser. Jämföra, uppskatta och mäta är ledord. Eleverna får fördjupade kunskaper om bland annat talen 0-10, addition, subtraktion, tid och längd. Från 1B möter eleverna uppgifter som tiotalen upp till 100 och talen 11-19, addition och subtraktion i talområdet 0-10, talområdet 10-20 utan tiotalsövergångar. Vidare finns det uppgifter som tar upp geometri, pengar, tid och längd.

Prima Matematik 1 Extrabok, kan användas även om grundböckerna i Prima Matematik inte används.

 Prima Matematik 1 Extrabok passar dig som:

  • Söker en extrabok med roliga och utmanande uppgifter som komplement till Prima Matematik 1
  • Vill att eleverna ska arbeta med uppgifter där mål och upplägg överens stämmer med grundboken
  • Söker en bok att ha som läxbok
  • Söker en fristående extrabok

Författare till Prima Matematik 1 Extrabok är Ywon Paulsén.

  • Artikelnr: 40688491
  • Sidor: 64
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2014

Produkter i serien

Prima matematik för F-3

Prima matematik – kommunikation och målfokus

Prima matematik är ett av Sveriges mest populära läromedel i matematik för lågstadiet! Här får eleverna utveckla sina matematiska förmågor och blir medvetna om sin egen kunskapsutveckling. Kommunikationen står i centrum och det blir tydligt för eleverna vad de ska lära sig.
Mer om serien