Balans Företagsekonomi 1 Fakta | Gleerups

Balans Företagsekonomi 1 Fakta

Bok
319 kr
exklusive moms

Ordet balans ger associationer till balans i räkenskaperna och vikten av ett långsiktigt förhållningssätt. Balans Företagsekonomi 1 är ett nytt läromedel som från grunden är utvecklat utifrån kursplanen i Företagsekonomi 1. Strukturen följer, och har en tydlig koppling till, de centrala delarna i kursplanen.

I Balans Företagsekonomi 1 , som är en grundläggande kurs, lär sig eleven att starta och driva företag. Det handlar om allt från entreprenörskap och hållbar utveckling till bokföring och marknadsföring. Läromedlet tydliggör elevens kunskapsresa och hjälper eleven att se vad hen behöver göra för att nå kursens olika kunskapsnivåer.

Grundidén till läromedlet utgår från en struktur som speglar centralt innehåll i kursplanen Företagsekonomi 1. Läromedlet är uppdelat i åtta block , som var och ett inleds med ett uppslag som visar

  • vilken del av centralt innehåll som behandlas
  • vilka kapitel som ingår i blocket

Balans passar dig som söker ett läromedel    

  • som har en struktur som följer, och har en tydlig koppling till, de centrala delarna och kunskapskraven i kursplanen
  • som hjälper eleven att se vad hen behöver göra/kunna för att nå kursens olika kunskapsnivåer
  • som vill inspirera dina elever till ett modernt företagande med hållbar utveckling och entreprenörskap som honnörsord

Inger Cleland är civilekonom och legitimerad gymnasielärare i företagsekonomi.

Helén Hurtigh är legitimerad lärare i företagsekonomi för gymnasie- och vuxenutbildning. 

 

  • Artikelnr: 40689061
  • Sidor: 280
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2016

Produkter i serien

Balans – Företagsekonomi 1 och 2

Balans i företagsekonomi

Balans är en inspirerande och aktuell läromedelsserie för gymnasieskolans kurser Företagsekonomi 1 och 2 som behandlar allt från entreprenörskap och hållbar utveckling till bokföring och marknadsföring. Här finns en tydlig koppling till det centrala innehållet och för varje kurs finns tryckt faktabok med tillhörande övningsbok samt digitalt läromedel.
Mer om serien