Prima Svenska 2 Lärarwebb Individlicens 12 mån | Gleerups

Prima Svenska 2 Lärarwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
225 kr
exklusive moms

Prima Svenska 2 Lärarwebb är lärarens komplement till den tryckta boken Prima Svenska 2 Basbok. Lärarwebben innehåller allt som finns i elevwebben, men ger dig också det stöd du behöver i form av lektionsplaneringar, förslag på filmer från UR, lathundar, kopieringsunderlag för utskrift, och förslag på hur du kan undervisa i svenska. I lärarwebben presenterar författarna sin syn på kunskap och språk. Här hittar du också förordet till Prima Svenska, skrivet av Anne-Marie Körling. Du kan göra dina egna planeringar utifrån innehållet i Prima Svenska 2 Lärarwebb och dessutom lägga till eget innehåll. Du som lärare behöver en egen licens på lärarwebben för att kunna följa dina elevers resultat och kommunicera med dina elever.

Prima Svenska passar dig som:

  • söker ett basläromedel med digitala komponenter
  • vill ha omfattande lärarmaterial
  • vill ha innehåll utifrån Lgr 11 och hjälp med bedömning

Prima Svenska är Gleerups läromedelsserie i svenska för låg- och mellanstadiet. Prima Svenska innehåller en välfylld basbok, en loggbok och en lärarwebb som ger dig och dina elever en trygg grund i svenska. Loggboken ger nya möjligheter för individuell språkutveckling och dokumentation. Med hjälp av lärarwebben kan du lägga upp en plan för din undervisning och hitta inspiration och idéer till lektionsplanering. Självklart utifrån Lgr 11 och aktuell språkforskning.

Författaren Richard Hultén har lång erfarenhet både som lärare och läromedelsförfattare. Han vet vad som fungerar i klassrummet och hur man omsätter de tankarna i ett läromedel.

  • Artikelnr: 40689245

Produkter i serien

Prima SVENSKA FÖR F-6

Prima svenska - gör alla till stjärnor!

Prima svenska är en läromedelsserie för låg- och mellanstadiet skapad utifrån aktuell språkforskning och Lgr 11. För varje årskurs finns en inspirerande basbok, en personlig loggbok och en hjälpsam lärarwebb som ger förutsättningar för en varierad och flexibel svenskundervisning.
Mer om serien