Prima Svenska 5 Min logg Elevwebb Individlicens 12 mån | Gleerups

Prima Svenska 5 Min logg Elevwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
20 kr
exklusive moms

Prima Svenska Min logg 5 Elevwebb  är elevens komplement till den tryckta boken Prima Svenska 5 Basbok. I elevwebben finns det utrymme för elevens personliga skrivutveckling och uppgifter av olika slag. Dels som förberedelse inför arbetet i Basboken och som tillämpning av det man har arbetat med i Basboken. Dels för reflektion och självskattning. Det finns också möjlighet för dig att ge respons på dina elevers texter. Du som lärare behöver en lärarwebb för att kunna kommunicera med eleverna och följa deras resultat.

Prima Svenska passar dig som:

  • söker ett basläromedel med digitala komponenter
  • vill ha omfattande lärarmaterial
  • vill ha innehåll utifrån Lgr 11 och hjälp med bedömning

Prima Svenska är Gleerups läromedelsserie i svenska för låg- och mellanstadiet. Prima Svenska innehåller en välfylld basbok, en loggbok och en lärarwebb som ger dig och dina elever en trygg grund i svenska. Loggboken ger nya möjligheter för individuell språkutveckling och dokumentation. Med hjälp av lärarwebben kan du lägga upp en plan för din undervisning och hitta inspiration och idéer till lektionsplanering. Självklart utifrån Lgr 11 och aktuell språkforskning.

Författaren Mirja Johannesson har erfarenhet både som lärare och läromedelsförfattare.  Hon har arbetat i årskurs 3-6 i 10 år.

  • Artikelnr: 40689269

Produkter i serien

Prima SVENSKA FÖR F-6

Prima svenska - gör alla till stjärnor!

Prima svenska är en läromedelsserie för låg- och mellanstadiet skapad utifrån aktuell språkforskning och Lgr 11. För varje årskurs finns en inspirerande basbok, en personlig loggbok och en hjälpsam lärarwebb som ger förutsättningar för en varierad och flexibel svenskundervisning.
Mer om serien