Fysik Övningsbok 1 | Gleerups

Fysik Övningsbok 1

Bok
149 kr
exklusive moms

Denna övningsbok i fysik är anpassad till gymnasieskolans fysikkurs. Det finns två övningsböcker i denna serie som är anpassade till kurs 1 och kurs 2 i fysik: Övningsbok fysik 1 och Övningsbok fysik 2.

Böckernas struktur utgår från den struktur som finns i Impuls fysik och har samma kapitelnumrering. Övningsboken kan naturligtvis användas till andra kursböcker även om kapitelindelningen inte är exakt densamma.

Efterfrågan på uppgifter i fysik är stor och denna övningsbok är ett komplement till de uppgifter som redan finns i etablerade kursböcker. Många uppgifter är tydligt illustrerade för att lättare förstå problemställningen. Till samtliga beräkningsuppgifter finns facit.

Författare till denna övningsbok i fysik är Simon Eddeland som är verksam som fysiklärare på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke.

  • Artikelnr: 40689528
  • Sidor: 80
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2015

Produkter i serien