Mondo Matematik F Elevbok | Gleerups

Mondo Matematik F Elevbok

Bok
85 kr
exklusive moms

Mondo matematik är ett basläromedel i matematik för grundskolan, målinriktat med tydlig förankring i Lgr 11. Programmering ingår som en del av grundkursen.

Mondo matematik F
består av elevbok, elevwebb och lärarwebb. Här finns basen i din matematikundervisning: aktiviteter och uppgifter för att se samband inom och mellan begrepp och metoder.

Eleverna får i varje kapitel en samtalsbild med matematisk karaktär. I lärarhandledningen hittar du förslag på hur samtalsbilden kan användas som ett förtest. I elevboken finns det till varje mål en symbol för en Mattepärla. Mattepärlan är en aktivitet som utvecklar elevernas förståelse av det aktuella målet genom spel eller annan aktivitet. Mattepärlan ger eleverna möjlighet att upptäcka och befästa matematiska mönster, begrepp och modeller.
Elevboken tar upp bland annat lägesord, antal och ordningstal, taluppdelning, geometriska objekt, mönster, udda och jämna tal samt dubbelt och hälften.

Mondo matematik i korthet:
• ett rikt utbud av aktiviteter, tips på utomhusmatematik och genomgångar som lyfter matematikundervisningen
• ett material som hittar varje barns nivå och lyfter matematikkunskaperna
• eleverna upptäcker och befästa mönster, begrepp och modeller

  • Artikelnr: 40689771
  • Sidor: 80
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2016
Med matteläraren och Mondo matematik-författaren Åsa Brorsson
Bästa matematiktipsen för din undervisning Med matteläraren och Mondo matematik-författaren Åsa Brorsson

Produkter i serien

MOndo matematik FÖR F-6

Fokus på förmågorna!

Mondo matematik blandar färdighetsträning, problemlösning och praktiskt arbete med diskussioner och reflektioner. Programmering ingår i grundkursen. Arbeta med de förmågor som kursplanen lyfter fram och ge alla elever möjlighet att utvecklas i matematik.
Mer om serien