Språket och berättelsen 2 | Gleerups

Språket och berättelsen 2

Bok
369 kr
exklusive moms

Språket och berättelsen är en läromedelsserie i svenska för gymnasiets högskoleförberedande program. Här kombineras det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen samt teoriavsnitt som behandlar de språkliga momenten. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel.

Språket och berättelsen 2 innehåller sexton avsnitt:
Antiken
Medeltiden
Renässansen
Upplysningen
Romantiken
Realismen och naturalismen
Modernismen
Det moderna genombrottet i Norden
Arbetarlitteraturen
Litteraturen efter 1950
Läsa och tolka
Tala och övertyga
Argumentera och utreda
Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden
Språkets struktur
Litterära termer och begrepp

Ett läromedel för gymnasiekursen Svenska 2 som består av två tydliga delar. De första avsnitten går igenom den västerländska, klassiska litteraturhistorien. Epokgenomgångar följs av skönlitterära texter ut historien. Till varje text finns uppgifter som tränar läsförståelse och främjar diskussion. Den andra delen av läromedlet behandlar kursens språkliga moment. Här finns till exempel argumenterande och utredande text, muntlig framställning, språkförhållanden och språkstruktur. Till varje avsnitt finns många uppgifter som främjar inlärningen. Läromedlet fungerar både för dig som vill välja och vraka ur läromedlet, och för dig som vill följa ett genomtänkt upplägg från start till mål.   

Språket och berättelsen 2 i korthet:
• för gymnasiekursen Svenska 2
• kombinerar det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen samt teoriavsnitt som behandlar de språkliga momenten
• fungerar både för dig som vill välja och vraka ur läromedlet, och för dig som vill följa ett genomtänkt upplägg från start till mål

  • Artikelnr: 40692382
  • Sidor: 392
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2016

Produkter i serien