Prima matematik 3, digital, lärarlic. 12 mån | Gleerups

Prima matematik 3, digital, lärarlic. 12 mån

Av Åsa Brorsson
Digital produkt
225 kr
exklusive moms

Prima matematik 3 är ett heltäckande digitalt läromedel i matematik, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån det centrala innehållet.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Prima matematik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här hittar du mängder av smarta funktioner och nya möjligheter för dig som vill jobba helt digitalt. Den digitala elevversionen har samma matematiska innehåll och upplägg som den tryckta boken.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen.  I Prima matematik finns didaktiska elevfilmer där författaren visar hur matematiken kan göras konkret i en kort genomgång av ett moment och en uppgift som eleverna ska fundera kring.

Tester och övningar
Alla avsnitt börjar med målbeskrivning och samtalsbild. Uppgifterna självrättande interaktiva övningar där du enkelt kan följa elevernas resultat.
I mattelabbet tränar eleverna på att undersöka, prova och välja lösningsmetod. Grundspåret avslutas med en diagnos och resultatet visar sedan vilka delmål eleven behöver träna mer på eller redan behärskar. Avslutningsvis i varje avsnitt kommer repetition och utmaning. I Övningsgeneratorn får eleverna ytterligare möjligheter till färdighetsträning.

Lärarstöd
Prima matematik innehåller hela elevversionen samt en lärarhandledning. Dessutom finns det i lärarversionen möjlighet att ladda upp egna filer, dela med eleverna och följa elevernas resultat. Här hittar du även de didaktiska lärarfilmerna där du får metodiska tips och didaktiska genomgångar.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Du som lärare kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr: 40692405

Produkter i serien

Prima matematik för F-3

Prima matematik – kommunikation och målfokus

Prima matematik är ett av Sveriges mest populära läromedel i matematik för lågstadiet! Här får eleverna utveckla sina matematiska förmågor och blir medvetna om sin egen kunskapsutveckling. Kommunikationen står i centrum och det blir tydligt för eleverna vad de ska lära sig.
Mer om serien