Gleerups engelska 4-6, digital, lärarlic, 12 mån | Gleerups

Gleerups engelska 4-6, digital, lärarlic, 12 mån

Nyhet! Av Chris Sutcliffe, Mirja Mälström Timling, Ingela Thunman, Catarina Hansson, Sofia Thelander
Digital produkt
295 kr
exklusive moms

Gleerups engelska 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Happy.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Gleerups engelska får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Med intressanta och aktuella texter blir språket levande, där varje avsnitt innehåller texter på olika svårighetsnivåer med ljudinspelningar.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Bildmaterial anknyter till texterna och inspirerar till diskussion och kommunikation. Varje tema har tips på filmer och radioprogram från UR, som passar respektive tema. För årskurs 6 finns även grammatikfilmer.

Tester och övningar
Interaktiva övningar finns på enklare och utmanande nivå. Exempel på övningar är självskattningsövningar, interaktiva grammatikövningar och glosövningar på flera nivåer. Dessutom finns lekar och tal- övningar som tränar grammatiska moment. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten.

Lärarstöd
Gleerups engelska innehåller ett fylligt lärarmaterial med arbetsblad och diagnoser, lektionstips och facit.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar och översättningar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Gleerups engelska täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen på det sätt som passar dig och dina elever. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med en eller flera elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

 

  • Artikelnr: 40693341

Produkter i serien