Viewpoints 1, elevbok, 2:a uppl | Gleerups

Viewpoints 1, elevbok, 2:a uppl

Nyhet! Av Uno Wivast; Linda Gustafsson
Bok
339 kr
exklusive moms

Ej i lager

Privatkund? Läs mer här

Viewpoints är en basserie i engelska för steg 5, 6 och 7. För varje kurs finns elevbok, elevwebb, lärarwebb, lärar-cd och digitalt läromedel.

Viewpoints 1 innehåller åtta teman:
Crossing Boundaries
In the Name of Love
Fairytales with a Twist
Danger Zone
The older the Wiser?
Grammar
Model Texts
Working with sources

Ett läromedel för engelska steg 5 på de högskoleförberedande programmen. Viewpoints 1 består av engagerande och varierade texter av populära författare som Joyce Carol Oates, Brian Bilston och Malala Yousafzai, som valts ut speciellt för studievana elever. Omfattande gloslistor och omväxlande övningar kring varje text ger eleverna goda möjligheter att träna ordförråd och grammatik. Via diverse läs- och hörförståelseövningar utvecklas elevernas receptionsförmåga, medan tankeväckande diskussionsfrågor och ändamålsenliga skrivuppgifter utmanar dem att använda målspråket för att uttrycka sig tydligt och utförligt.

Denna andra upplaga har förstärkts med bland annat ett nytt urval texter anpassat efter dagens samhälle och elever, en ökad variation av textgenrer, kompletterande engelsk-engelska ordlistor, fler språk- och färdighetsövningar, samspel mellan läromedlets inbyggda innehåll och aktuellt material bortom läromedlets ramar samt en fristående, samlad grammatikdel.

Viewpoints 1 i korthet:
• för engelska steg 5 på de högskoleförberedande programmen
• aktuellt, kvalitetssäkrat och omväxlande innehåll
• tydligt strukturerat och flexibelt läromedel som fungerar för alla elever
• ger eleverna redskapen som krävs för att klara kursen

  • Artikelnr: 40693655
  • Sidor: 264
  • Upplaga: 2
  • Utkommer: 2017-08-25
  • Utgivningsår: 2017

Produkter i serien