Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 1 | Gleerups

Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 1

Nyhet! Av Iaa Hedin
Bok
295 kr
exklusive moms

Tankar, känslor och beteenden - Psykologi 1 för gymnasiet är ett basläromedel för kursen Psykologi 1 på de teoretiska gymnasieprogrammen. Psykologins perspektiv psykoanalys, behaviorism och humanism, med tillämpningsområden, presenteras på ett överskådligt sätt och eleverna får lära sig hur man forskar och forskat inom psykologin både förr och nu. Utifrån olika teman, till exempel lycka, aggressivitet, depression och kärlek, får eleverna läsa om de för ämnet idag utmärkande perspektiven nämligen det biologiska, kognitiva och sociala.

Tankar, känslor och beteenden - Psykologi 1 för gymnasiet:

  • är tematiskt uppbyggd utifrån de psykologiska perspektiven.
  • är förankrad i samtida vetenskap och ställer innehållet i relation till elevernas liv.
  • har en tydlig koppling till det centrala innehållet för ämnet.
  • innehåller övningar som levandegör det teoretiska.

Iaa Hedin är psykologilärare, men även behörig i samhällsvetenskapliga ämnen och religionskunskap, på Borgarskolan i Malmö, med många års erfarenhet av bland annat IB-programmet och ämnet psykologi.

  • Artikelnr: 40694935
  • Sidor: 336
  • Upplaga: 1
  • Utkommer: 2017-08-25
  • Utgivningsår: 2017