Mondo matematik 5 elevwebb individlicens 12 mån | Gleerups

Mondo matematik 5 elevwebb individlicens 12 mån

Nyhet! Av Åsa Brorsson
Digital produkt
20 kr
exklusive moms

Ej i lager

Privatkund? Läs mer här

Mondo matematik 5 elevwebb individlicens 12 mån

Mondo matematik är ett basläromedel i matematik för grundskolan, målinriktat med tydlig förankring i Lgr 11.  Programmering ingår som en del av grundkursen.

Mondo matematik 5 elevwebb är en komplettering till den tryckta boken. Elevwebben innehåller uppgifter av olika karaktär; färdighetsträning, spelövningar och självrättande interaktiva övningar. För att förtydliga olika moment finns didaktiska elevfilmer. Här hittar du också verktygslådan i matematik med inbyggda rit- och skrivverktyg. Använd den för att visualisera begrepp och samband, t ex tallinjer, bråk, geometriska figurer, klockan och pengar.

Genom Mondo matematik 5 lärarwebb kan du som lärare skapa individuella färdighetsträningsuppgifter till eleverna som du sedan delar i elevwebben.

Mondo matematik i korthet:

• möter varje elev på rätt nivå med varierad träning och repetition
• varierad undervisning genom aktiviteter, minilektioner, filmer och genomgångar
• programmering ingår som en del av grundkursen

  • Artikelnr: 40696151
  • Utkommer: 2017-09-06

Produkter i serien

MOndo matematik FÖR F-6

Fokus på förmågorna!

Mondo matematik blandar färdighetsträning, problemlösning och praktiskt arbete med diskussioner och reflektioner. Programmering ingår i grundkursen. Arbeta med de förmågor som kursplanen lyfter fram och ge alla elever möjlighet att utvecklas i matematik.
Mer om serien