Nivåtest i SFI | Gleerups

Nivåtest i SFI

Nyhet! Av Tatiana Rozkina
Bok
795 kr
exklusive moms
Nivåtest i SFI består av fem diagnostiska test med tillhörande facit som kan användas som hjälpmedel för följande behov:

• för att definiera elevens/studentens nivå vid grupplaceringen (dvs. som ingångstest),
• som stöd för målkonkretiseringar för alla sfi-nivåer eller från nivåerna A1 till B1+ enligt GERS (Gemensam europeisk referensram för språk), och
• som ett stöd vid gruppindelningar för att skapa grupper på samma kunskapsnivå.

Varje test utgörs av 150 flervalsfrågor, placerade i ökande svårighetsgrad, som kontrollerar elevernas kunskaper samt synliggör deras kunskapsluckor på varje nivå. De kan användas av såväl sfi-elever, som elever som studerar svenska som andraspråk och svenska som främmande språk i nivåer från A1 till B1+ enligt GERS, då nivåerna för båda systemen är tydligt utmärkta i testen. Testen är skapade med utgångspunkt i processbarhetsteorin och nationella prov från olika länder.

Författare är Tatiana Rozkina. Hon har arbetat som språklärare sedan 1994 och sedan 2012 är hon verksam som sfi-lärare på Lärcentrum i Boden.
  • Artikelnr: 40696458
  • Sidor: 112
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2017