MAKRO Biologi Lärarpärm
Prova

MAKRO Biologi Lärarpärm

Bok
Privatkund? Läs mer här

MAKRO Biologi Lärarpärm kompletterar MAKRO Biologi 7-9 faktabok med övningar för den experimentella delen av undervisningen. I Lärarpärmen ingår laborationer, exkursionsförslag och repetitionsuppgifter. I pärmen finns också svar till faktabokens "Fundera-" och "Klarar du detta?"-frågor.

  • Artikelnr: 40673954
  • Sidor: 344
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2011