Sparks 9 Textbook
Prova

Sparks 9 Textbook

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Sparks är en basserie i engelska för årskurs 7-9. I Sparks finns utmaningar för alla elever. Breda teman, nivåindelade texter, ett rikt utbud av fördjupningsuppgifter och grundläggande uppgifter för elever som läser engelska som språkval.  Med Sparks får dina elever träna kommunikationsförmågan i autentiska situationer, i teman som involverar och är ”på riktigt”.

Sparks 9 Textbook är uppbyggd kring breda teman som ger flera vinklar på samma ämne. Varje kapitel inleds med en startsida, där centralt innehåll, viktiga ord och förtydligande bilder presenteras. Eleverna får här en gemensam introduktion av temat, med syftet att inspirera, skapa förförståelse och synliggöra lärandemålen.

Sparks 9 innehåller fyra teman:
- Passions
- On the Move
- News
- Footprints

Till varje tema finns sex texter som hör ihop parvis. Varje par har två nivåer – en bastext (part 1), där de viktigaste orden och fraserna finns, och en fördjupningstext (part 2), som ger möjlighet att bredda ordförrådet, ge fördjupad förståelse och befästa kunskapen. I texterna presenteras företeelser och samhällsfrågor i ett sammanhang. Till alla texter finns ljudinspelningar från olika delar av världen. För att synliggöra texters struktur, syfte och sammanhang finns en stor variation av texttyper, inklusive autentiska textutdrag.

Sparks i korthet:
- breda teman och nivåindelade texter
- stort utbud av både fördjupningsuppgifter och grundläggande uppgifter för elever som läser engelska som språkval
- bjuder in världen i klassrummet

 

  • Artikelnr: 40695666
  • Sidor: 136
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2018

Sparks - ett smörgåsbord med utmaningar för alla

Om engelskundervisningen på Rödsleskolan i Oskarshamn

Påverka det egna lärandet med Sparks

Om hur du och dina elever kan jobba med Sparks
Sparks – engelska för 7-9

Tänd gnistan hos varje elev!

I nya Sparks finns utmaningar för alla elever. Breda teman, nivåindelade texter och gott om fördjupningsuppgifter. Dessutom finns Basic Training – extramaterial för elever som läser engelska som språkval. Med Sparks får dina lever träna kommunikationsförmågan i autentiska situationer, i teman som är ”på riktigt”. Bjud in världen i ditt klassrum!

Mer om serien