Happy Year 7 Elevwebb Individlicens 12 mån

Happy Year 7 Elevwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
Privatkund? Läs mer här

Happy är ett basläromedel i engelska för årskurs 7-9. Innehållet i Happy är målinriktat och hjälper både läraren och eleverna att följa kunskapsutvecklingen. Happy gör det enkelt för eleverna att förstå vad de ska lära sig – och kontrollera att de faktiskt gjort det.

Happy Year 7 Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Happy Year 7 och knyter an till innehållet i varje kapitel.. I elevwebben finns material som hjälper elever när de lär sig engelska på egen hand. Elevwebben innehåller:

  • Interaktiva övningar med fokus på ordkunskap och förståelse av texten
  • Ljudfiler till samtliga texter och hörövningar
  • Grammatikfilmer med tillhörande övningar
  • Happy Supreme - fem texter på utmaningsnivå med tillhörande övningar

Happy passar dig som:
• söker ett målinriktat läromedel som hjälper dig och eleverna att följa kunskapsutvecklingen
• vill ha engagerande texter
• vill individanpassa undervisningen och ge varje elev det stöd och de utmaningar hen behöver
• vill ha ett material med digitala möjligheter

  • Artikelnr: 40677730