Utkik 7-9 Geografi Elevwebb Individlicens 12 mån
Prova

Utkik 7-9 Geografi Elevwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
Privatkund? Läs mer här

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9, framtagen utifrån Lgr 11. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb.


Utkik geografi elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Utkik Geografi. Elevwebben innehåller sammanfattande genomgångsfilmer till alla kapitel. Dessa filmer kan användas både som ingång till kapitlet och som repetition. Till kapitlen finns också Kommer du ihåg- och ordkunskapsfrågor samt förklarande genomgångar av till exempel modeller och diagram. Elevwebben innehåller också konturkartor. En gång i månaden läggs en ny ”Månadens fördjupning”ut på webben. Det är text med fördjupnings- och diskussionsfrågor kring någon aktuell händelse eller intressant fråga.


Utkik geografi i korthet:
• tränar de förmågor som finns i kursplanen
• flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg
• underlättar individanpassning och ger varje elev stöd och utmaningar
• stöder i arbetet med planering, utvärdering och bedömning

  • Artikelnr: 40680846
Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Nya Utkik är här!

Innehållet i nya Utkik följer de nya kursplanerna som kommer att gälla från 1 juli 2021. Alla texter är bearbetade och flera är helt nya. Varje kapitel inleds med bilder, ord och frågeställningar som inspirerar till arbete med elevernas förförståelse. Bläddra i smakprov av nya Utkik redan idag!

Mer om serien