Utkik 7-9 Historia grundbok, 2:a uppl
Prova

Utkik 7-9 Historia grundbok, 2:a uppl

Bok
Ej i lager
Privatkund? Läs mer här

Utkik är marknadens ledande basläromedel i SO för årskurs 7–9. Till varje ämne, historia, geografi, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb.

Andra upplagan
De nya upplagorna har anpassats till det centrala innehållet och kunskapskraven i de reviderade kursplanerna. Varje block inleds dessutom med ett uppslag där man med bilder, ord och frågeställningar kan arbeta språkutvecklande och knyta an till elevernas förförståelse. Andra upplagan innehåller också kortfrågor efter varje uppslag eller längre avsnitt, där eleverna kan kontrollera att de förstått innehållet.
 
Tränar förmågor
Bokens fördjupning- och metoduppgifter (F&M) har förnyats och utvecklats för att eleverna ska kunna träna de förmågor som de reviderade kursplanen lyfter. Kapitlen avslutas med sammanfattning samt repetitions- och reflektionsfrågor. Kompletterande material finns på elev- och lärarwebb.

Tränar ordförståelse och begrepp
För att stötta eleverna när det gäller ordförståelse finns rikligt med självrättande övningar på elevwebben som tränar ämnesord, andra svåra ord och begrepp.

Fördjupningsmaterial
En gång i månaden läggs en ny ”Månadens fördjupning” ut på webben. Det är text med fördjupnings- och diskussionsfrågor kring någon aktuell händelse eller intressant fråga.

Studiestöd på arabiska och persiska
Riktar sig till elever som är nyanlända eller har nybörjarkunskaper i svenska. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållets ord, begrepp och skeenden, och du får tillgång till det via Inläsningstjänst.

Utkik historia i korthet:
• helt uppdaterat i linje med de reviderade kursplanerna
• nya introduktionsuppslag i varje block som lyfter förförståelse och språkutveckling
• kortfrågor efter varje längre avsnitt för att underlätta inlärningen
• stöd i arbetet med utvärdering och bedömning
• flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg


  • Artikelnr: 51101422
  • Sidor: 384
  • Upplaga: 2.1
  • Utkommer: 2020-12-01
  • Utgivningsår: 2020
Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Nya Utkik är här!

Innehållet i nya Utkik följer de nya kursplanerna som kommer att gälla från 1 juli 2021. Alla texter är bearbetade och flera är helt nya. Varje kapitel inleds med bilder, ord och frågeställningar som inspirerar till arbete med elevernas förförståelse. Bläddra i smakprov av nya Utkik redan idag!

Mer om serien