Utkik 7-9 Historia grundbok, 2:a uppl
Prova

Utkik 7-9 Historia grundbok, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Utkik är marknadens ledande basläromedel i SO för årskurs 7–9. Till varje ämne, historia, geografi, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok och en lärarwebb.

Andra upplagan
De nya upplagorna har anpassats till det centrala innehållet och kunskapskraven i de reviderade kursplanerna. Varje block inleds dessutom med ett uppslag där man med bilder, ord och frågeställningar kan arbeta språkutvecklande och knyta an till elevernas förförståelse. Andra upplagan innehåller också kortfrågor efter varje uppslag eller längre avsnitt, där eleverna kan kontrollera att de förstått innehållet.
 
Tränar mot målen
Bokens fördjupning- och metoduppgifter (F&M) har förnyats och utvecklats för att eleverna ska kunna träna mot de mål som de reviderade kursplanen lyfter. Kapitlen avslutas med sammanfattning samt repetitions- och reflektionsfrågor. Kompletterande material finns på lärarwebb.


Fördjupningsmaterial
En gång i månaden läggs en ny ”Månadens fördjupning” ut på webben. Det är text med fördjupnings- och diskussionsfrågor kring någon aktuell händelse eller intressant fråga.

Utkik historia i korthet:
• helt uppdaterat i linje med de reviderade kursplanerna
• nya introduktionsuppslag i varje block som lyfter förförståelse och språkutveckling
• kortfrågor efter varje längre avsnitt för att underlätta inlärningen
• stöd i arbetet med utvärdering och bedömning
• flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg


  • Artikelnr: 51101422
  • Sidor: 424
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2021
Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Nya Utkik är här!

I nya Utkik är alla texter bearbetade och flera är helt nya. Varje kapitel inleds med bilder, ord och frågeställningar som inspirerar till arbete med elevernas förförståelse. Bläddra i smakprov av nya Utkik redan idag!

Mer om serien