Utkik 7-9 Historia Lärarwebb Individlicens 12 mån
Prova

Utkik 7-9 Historia Lärarwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Utkik 7-9 historia lärarwebb innehåller material till både upplaga I och upplaga II (från ht-21) av boken. På webben hittar man: kommentarer till förförståelseuppslagen, svar och kommentarer till Fördjupning- & Metoduppgifter, facit till Repetitions- och reflektionsuppgifter. Först när den reviderade kursplanen börja gälla ht-22 kommer materialet till upplaga II att vara komplett. En gång i månaden läggs ”Månadens fördjupning” ut, en ämnesövergripande övning som kretsar kring någon aktuell händelse eller intressant fråga. 

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9 framtagen för aktuell kursplan. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en stadiebok och en lärarwebb.

Utkik historia i korthet:

• tränar mot de mål som finns i kursplanen
• flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg
• underlättar individanpassning och ger varje elev stöd och utmaningar
• ger stöd i arbetet med planering, utvärdering och bedömning   • Artikelnr: 40680815
Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Nya Utkik är här!

I nya Utkik är alla texter bearbetade och flera är helt nya. Varje kapitel inleds med bilder, ord och frågeställningar som inspirerar till arbete med elevernas förförståelse. Bläddra i smakprov av nya Utkik redan idag!

Mer om serien