Matteresan 6
Prova

Matteresan 6

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.

Matteresan 6 är i första hand tänkt att användas på vårterminen i åk 9. Bok 1 och 2 är för åk 7, bok 3 och 4 för åk 8 och bok 5 och 6 för åk 9. Elever som får särskoleundervisning har ofta varierade kunskaper. Därför är de olika delarna i Matteresan, beroende på elevens individuella matematikkunskaper, även lämpliga för vissa elever i tidigare eller senare årskurser.

Matteresan 6 passar dig som:

  • Undervisar i matematik på grundsärskolans senare del
  • Vill ha ett läromedel med luftig och tydlig layout där eleverna skriver direkt i böckerna vilket också hjälper dem att fokusera
  • Vill ha målbeskrivning som inleder varje kapitel
  • Önskar att matematiska begrepp presenteras i en lista inför varje kapitel
  • Vill ha ett avslutande avsnitt med repetitionsuppgifter

Författaren Erika Tengrud är MaNO-lärare och har arbetat med särskoleelever i Malmö sedan 2004.

  • Artikelnr: 40688729
  • Sidor: 144
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2015