Utkik 7-9 Samhällskunskap Elevwebb Individlicens 12 mån
Prova

Utkik 7-9 Samhällskunskap Elevwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
Privatkund? Läs mer här

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9, framtagen utifrån Lgr 11. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb.

Utkik samhällskunskap elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Utkik Samhällskunskap. Elevwebben innehåller bland annat sammanfattande genomgångsfilmer till alla kapitel. Filmerna kan användas både som ingång till kapitlet och som repetition. Till kapitlen finns också självrättande Kommer du ihåg-frågor, ordkunskapsfrågor samt förklarande genomgångar av till exempel diagram.
En gång i månaden läggs en ny ”Månadens fördjupning”ut på webben. Det är text med fördjupnings- och diskussionsfrågor kring någon aktuell händelse eller intressant fråga.


Utkik samhällskunskap i korthet:
• tränar de förmågor som finns i kursplanen
• flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg
• underlättar individanpassning och ger varje elev stöd och utmaningar
• stöder i arbetet med planering, utvärdering och bedömning

  • Artikelnr: 40680822
Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Utkik – Sveriges mest använda läromedel i SO

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9, framtagen utifrån Lgr 11. Verklighetsanknutna texter och fördjupningsuppgifter inspirerar och tränar de förmågor som lyfts i kursplanen. Här finns också rikligt med självrättande övningar som tränar ämnesord och begrepp. Det flexibla upplägget gör det lätt för dig att skapa din egen undervisning.

Mer om serien