Språkkraft 7-9
Prova

Språkkraft 7-9

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Har du elever som är nya i svenska skolan eller som behöver extra språkstöttning? Vill du ha ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsmaterial som bygger på genrepedagogik?
Språkkraft – svenska för nyanlända 7–9 riktar sig till elever i högstadieåldern som nyligen har kommit till Sverige men också till elever som behöver extra språkstöttning. För att skapa en effektiv inlärningsprocess integreras språkundervisningen i ämnesundervisningen med hjälp av genrepedagogik. Låt ditt klassrum fyllas med olika textgenrer, samtal, samarbete och kreativt skrivande.

Språkkraft – svenska för nyanlända 7–9 fokuserar på följande kapitel som har en tydlig koppling till kunskapskraven åk 9:

En instruktion
En recension
En självbiografi
En faktatext
En insändare
En novell

Kapitlen i Språkkraft – svenska för nyanlända 7–9 är uppbyggda utifrån genrepedagogik och syftar till att stötta och utveckla elevernas vardagsspråk och skolspråk. Genom att arbeta enligt cirkelmodellen blir eleverna medvetna om att olika textgenrer har olika språkliga mönster, strukturer och syften. Arbetsuppgifterna stärker elevernas läs- och skrivinlärning och utvecklar deras ordförråd. Grammatiken blir meningsfull eftersom den lyfts i ett textnära sammanhang.

Språkkraft – svenska för nyanlända 7–9 passar dig som
- vill ha en effektiv inlärningsprocess
- vill arbeta med genrepedagogik i ett mångkulturellt klassrum
- vill att språkundervisning integreras i ämnesundervisning

Författare till Språkkraft – svenska för nyanlända 7–9 är Tiia Ojala. Tiia Ojala är legitimerad lärare, fil. mag. i svenska som andraspråk, läromedelsförfattare, legitimerad coach, föreläsare samt vinnare av ett läromedelsförfattarpris Lärkungen 2014. Hon har även arbetat som förstelärare.

 

  • Artikelnr: 51100104
  • Sidor: 112
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2018
Språkkraft – för nyanlända elever i åk 1–9

Språkkraft

Språkkraft är en läromedelsserie som riktar sig till nyanlända elever i årskurs 1-9 och består av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsmaterial som bygger på genrepedagogik.

Mer om serien