Portal Texter - Fördjupningsbok 1
Prova

Portal Texter - Fördjupningsbok 1

Bok
Privatkund? Läs mer här

Portal är ett komplett basläromedel i svenska för årskurs 7–9 utformat efter Lgr 11. Portal ger stor valfrihet. Förutom Portal Grundbok finns Portal Elevwebb där eleverna kan träna vidare på egen hand och repetera. Genom elevwebbens material och Portal Fördjupingsbok 1 och 2 finns stora möjligheter till individualisering. Till paketet hör Portal Lärarawebb, en digital lärarhandledning med bland annat planeringsförslag och lektionstips. Portal finns också som interaktiv elev- och lärarbok.


Portal Fördjupningsbok 1 innehåller kompletterande och fördjupande material till kapitlen Berättande texter och Sakprosatexter i Portal Grundbok. Här finns bland annat

 • klassiska romaner återberättade
 • några författarporträtt
 • svensk litteraturhistoria
 • mer om litteratur från 1900-talet
 • noveller
 • mer om serier och film
 • tidningsartiklar

Författare till Portal är Författare till Portal är Senait Bohlin, Gunnesboskolan i Lund, Cecilia Brunosson, Södra skolan i Katrineholm, Liza Greczanik, Gunnesboskolan i Lund samt Magnus Johansson, DeGeergymnasiet i Norrköping

 • Artikelnr: 40676016
 • Sidor: 272
 • Upplaga: 1.3
 • Utgivningsår: 2014
Portal - basläromedel i svenska för 7-9

Portal – ger dina elever språkliga verktyg för livet!

Portal svenska 7-9 är uppbyggd utifrån det centrala innehållet i svenska. Här hittar du inspirerande genomgångar, diskussionsfrågor och förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas. I grundboken finns ett utförligt block om lässtrategier och läsförståelse, konkreta råd inför att skriva och tala, och tips kring informationssökning och källkritik.

Mer om serien