Sparks 9 Workbook
Prova

Sparks 9 Workbook

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Sparks är en basserie i engelska för årskurs 7-9. I Sparks finns utmaningar för alla elever. Breda teman, nivåindelade texter, ett rikt utbud av fördjupningsuppgifter och grundläggande uppgifter för elever som läser engelska som språkval.  Med Sparks får dina elever träna kommunikationsförmågan i autentiska situationer, i teman som involverar och är ”på riktigt”.

I Sparks 9 Workbook finns en stor mängd övningar. Här exemplifieras och tränas ord, uttryck och grammatiska strukturer som förekommer naturligt i texterna i Sparks 9 Textbook. Med hjälp av hör- och läsförståelseövningar, olika typer av skrivuppgifter och varierade muntliga övningar får eleverna tillfälle att öva mer och tillämpa språket. Ett flertal övningar har fokus på att använda engelskan i olika autentiska situationer. Eleverna tränas också att söka information på nätet för att använda i egen produktion samt att kritiskt granska sina källor.

För att ge eleverna möjlighet att få inflytande över sin undervisning och träna på att ta ansvar över det egna lärande finns i slutet av varje unit uppgifter som kallas Choose your Sparks. Uppgifterna är indelade i två nivåer, Basic Sparks och Extended Sparks och är tätt kopplade till engelskans olika kunskapskrav. Här väljer eleverna, i samråd med läraren, vilka fördjupningsuppgifter de ska arbeta vidare med. Flera av övningarna är av kreativ art och tränar eleverna i att bli digitala producenter.

För att träna eleverna i att bli ägare av sin egen lärprocess och fungera som lärresurser för varandra finns checklistor för självbedömning och kamratbedömning. Checklistorna stöttar dessutom läraren i det formativa bedömningsarbetet.

Sparks i korthet:
- breda teman och nivåindelade texter
- stort utbud av både fördjupningsuppgifter och grundläggande uppgifter för elever som läser engelska som språkval
- bjuder in världen i klassrummet


 

  • Artikelnr: 40695673
  • Sidor: 136
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2018

Sparks - ett smörgåsbord med utmaningar för alla

Om engelskundervisningen på Rödsleskolan i Oskarshamn

Påverka det egna lärandet med Sparks

Om hur du och dina elever kan jobba med Sparks
Sparks – engelska för 7-9

Sparks – tänder gnistan hos varje elev

I nya Sparks finns utmaningar för alla elever. Breda teman, nivåindelade texter och gott om fördjupningsuppgifter. Dessutom finns Basic Training – extramaterial för elever som läser engelska som språkval. Med Sparks får dina lever träna kommunikationsförmågan i autentiska situationer, i teman som är ”på riktigt”. Bjud in världen i ditt klassrum!

Mer om serien