Gleerups historia 7-9, digital, elevlic, 12 mån
Prova

Gleerups historia 7-9, digital, elevlic, 12 mån

Av Erik Nilsson, Rolf Uppström, Hans Olofsson, Bengt Liljegren
Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Gleerups historia 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel som är uppdaterat, omarbetat och anpassat för att följa Lgr22.
Med Gleerups historia 7–9 får du och dina elever: 
•    Elevanpassade texter, på två nivåer
•    Stöd för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande 
•    Uppgifter på många olika nivåer

Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Den nya versionen har en ny struktur: 
•    Historia – att undersöka det som hänt
•    Antikens världar 4000 f.Kr.–500 f.Kr.
•    Världskulturernas möten 1400–1800
•    Revolutionernas tid 1750–1850
•    Ismernas tid 1800-talet
•    Världskrigens tid 1914–1945
•    Efterkrigstiden 1945–1989
•    Ett nytt millennium – en ny historia
Varje avsnitt inleds med "Förförståelse" som ger möjlighet att arbeta språk- och kunskapsutvecklande

Interaktivt och multimodalt
Det rika bild- och illustrationsmaterialet har kommentarer som hjälper eleverna att läsa och tolka dem. Avsnittens sammanfattning finns som film. Och i inledningen finns ofta Begreppafilmer som presenterar delar av stoffet på ett flertal språk.

Tester och övningar
Självrättande innehållsfrågor finns i slutet av varje artikel. Och avsnitten avslutas med Repetitions- och reflektionsfrågor med mallsvar för instudering. I fördjupning- och metoduppgifterna (F&M) tränar eleverna mot målen. Här finns rikligt med uppgifter kring historiska källor och historiebruk. 

Flexibel struktur ger möjlighet till differentiering
Eleverna kan välja mellan grundtext och lättläst. Dessutom finns texten tillgänglig som talsyntes eller som inläst text. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Guide på modersmål finns på arabiska och persiska.

Lärarmaterialet 
Lärarmaterialet innehåller framförallt svar och kommentarer på de olika övningarna i elevdelen. Till förförståelsens bilder, ord och frågeställningar finns det utförliga kommentarer. Dessutom finns det lektionstips och underlag för bedömning. Bedömningsuppgifterna kan vara både kortare frågor och längre utredande uppgifter. 
 

Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Nya Utkik utifrån Lgr22

Utkik är Sveriges mest använda läromedel i SO-ämnen på högstadiet! I nya Utkik finns många helt nya texter och uppgifter som tränar mot målen i kursplanen. Bilder, ord och frågeställningar inspirerar till arbete med elevernas förförståelse.

Mer om serien