Matteresan 5-6 Lärarwebb Individlicens 12 mån

Matteresan 5-6 Lärarwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.

Matteresan 5-6 Lärarwebb är ett komplement till grundbok 5 och 6. Matteresan Lärarwebb innehåller bland annat:

 • kortfattad lärarhandledning
 • facit till grundböckerna
 • läxor som PDF-filer
 • målsidor att visa med projektor
 • Gleerups verktygslåda för matematik som är anpassad för interaktiva skrivtavlor

Matteresan passar dig som:

 • Undervisar i matematik på grundsärskolans senare del
 • Vill ha ett läromedel med luftig och tydlig layout där eleverna skriver direkt i böckerna vilket också hjälper dem att fokusera
 • Vill ha målbeskrivning som inleder varje kapitel
 • Önskar att matematiska begrepp presenteras i en lista inför varje kapitel
 • Vill ha ett avslutande avsnitt med repetitionsuppgifter

Författaren Erika Tengrud är MaNO-lärare och har arbetat med elever i särskolan i Malmö sedan 2004.

 • Artikelnr: 40689054
Matteresan – matematik för särskolan

Matteresan

Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.

Mer om serien