Matteresan 1-2 Lärarwebb Individlicens 12 mån

Matteresan 1-2 Lärarwebb Individlicens 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.

Matteresan Lärarwebb 1-2 är lärarens komplement till de tryckta böckerna Matteresan 1 och 2. Matteresan Lärarwebb innehåller allt som finns i elevwebben, dvs. målen, faktarutor samt självrättande, interaktiva övningar. Dessutom innehåller lärarwebben kortfattad lärarhandledning, facit till grundböckerna, läxor, målsidor att visas med projektor samt Gleerups verktygslåda för matematik som är anpassad för interaktiva skrivtavlor. 

Matteresan passar dig som:
• undervisar i matematik på grundsärskolans senare del
• vill ha ett läromedel med luftig och tydlig layout där eleverna skriver direkt i böckerna vilket också hjälper dem att fokusera
• vill ha målbeskrivning som inleder varje kapitel
• önskar att matematiska begrepp presenteras i en lista inför varje kapitel
• vill ha ett avslutande avsnitt med repetitionsuppgifter

Du som lärare behöver en egen licens på lärarwebben för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever.
Författaren Erika Tengrud är MaNO-lärare och har arbetat med elever i särskolan i Malmö sedan 2004.

  • Artikelnr: 40678171
Om serien
Matteresan – matematik för särskolan

Matteresan

Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.