Matteresan 5-6 Elevwebb Individlicens 12 mån

Matteresan 5-6 Elevwebb Individlicens 12 mån

Nyhet!
Av
Digital produkt
Privatkund? Läs mer här

Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.

Matteresan 5-6 Elevwebb är ett komplement till grundbok 5 och 6. Matteresan Elevwebb innehåller bland annat:

 • övningar direkt kopplade till målen i grundböckerna
 • grundböckernas målsidor
 • matteordlistorna
 • faktarutor kopplade till talsyntes

Matteresan Elevwebb ger eleverna möjlighet att träna och befästa matematiken och dess begrepp.

Matteresan passar dig som:

 • Undervisar i matematik på grundsärskolans senare del
 • Vill ha ett läromedel med luftig och tydlig layout där eleverna skriver direkt i böckerna vilket också hjälper dem att fokusera
 • Vill ha målbeskrivning som inleder varje kapitel
 • Önskar att matematiska begrepp presenteras i en lista inför varje kapitel
 • Vill ha ett avslutande avsnitt med repetitionsuppgifter

Författaren Erika Tengrud är MaNO-lärare och har arbetat med särskoleelever i Malmö sedan 2004.

 • Artikelnr: 40689047
 • Upplaga: 1.1
 • Utgivningsår: 2016